PARTENERI

 

  Colegiul Național „Unirea”, România

CNU

Colegiul Național „Unirea” este un colegiu public, ce școlarizează elevi cu vârste cuprinse între 6 - 18 ani cu 85 de profesori. Până în anul școlar 2015-2016 a avut aproximativ 1500 de elevi, iar în prezent numărul elevilor este de 1000 elevi, repartizați pe ciclurile de învățământ primar, gimnazial și liceal. Există clase cu următoarele nivele: 5 clase de ciclu primar, 4 clase de ciclu gimnazial și 25 de clase ciclul liceal și vocațional. Rolul principal este de a oferi competențe profesionale elevilor pe mai multe niveluri de abilitare, ceea ce duce la creșterea ocupării forței de muncă, precum și la abilități academice înalte.

Colegiul Național ,,Unirea” este situat în top 100 la nivel național după rezultatele obținute de către elevi, iar cheia succesului nostru stă într-o serie solidă de valori, care trece prin toate aspectele vieții colegiului nostru, incluzând activitatea transnațională. Colegiul Național ,,Unirea” a făcut parte din mai multe proiecte internaționale inovatoare și inițiative centrate pe elev, în trecut. De asemenea, Colegiul a deținut titlul de Școală Europenă pentru activitatea inovatoare transnațională. Colegiul Național „Unirea” este orientat spre o abordare internațională durabilă și profundă în ceea ce priveste lărgirea orizonturilor cadrelor didactice și a elevilor deopotrivă.

În oferta Colegiului Național ,,Unirea” există un program amplu de oportunități de învățare formală, informală și nonformală, care serveşte la creșterea calității educației atât în cadrul școlii cât și în comunitate. Acestea includ voluntariat la SMURD, la Uniunea Studenților, Brit Club și alte grupuri informale.

CNU sprijină elevii, voluntarii și membrii personalului nu numai să se simtă în siguranță, dar și îi susţine în a-și atinge potențialul maxim. Misiunea CNU este de a oferi elevilor o experienţă remarcabilă şi de a le dezvolta competenţele profesionale, vocaţionale şi de asemenea de a-şi atinge obiectivele de angajare.

Considerat ca fiind cel mai bun colegiu din județ, CNU este un promotor al excelenței profesionale, o pepinieră pentru învățământul superior și pentru piața muncii. Modul în care se ocupă de tineri, activitățile didactice și extracurriculare desfășurate, reflectă angajamentul de a îmbunătăți viața întregii comunități.

 

Fundația Professional, România

PF

Fundația Professional este o fundație non-guvernamentală, non-politică și non-profit, înființată în 1998 în vederea promovării unei educații de înaltă calitate, toleranța interculturală și apreciere, învățarea pe tot parcursul vieții, drepturile omului, lupta împotriva sărăciei și discriminării și incluziune socială.

Fundația promovează: dialogul intercultural, crearea de reţele la nivel local și internațional şi cooperarea internațională.

Este aprobată și acreditată de Ministerul Educației, Direcția Formare Continuă.

Este membru QUEST ( Asociația Română pentru Servicii lingvistice de calitate) care este un membru asociat EQUALS (Asociația Europeana pentru Servicii lingvistice de calitate).

Fiind o organizație mijlocie, dar cu un profil foarte activ, ProF a organizat multe evenimente bazate pe activități din domeniul drepturilor omului incluzând copii, adolescenți, tineri, adulți, seniori, femei și persoane cu nevoi speciale. În cei 16 ani de activitate a oferit instruire și asistență la peste 2000 de cursanți, cu accent pe noile strategii de comunicare, precum și cursuri de metodologie de specialitate pentru profesori, mentori, tineret, adulți, seniori și studenți.

ProF promovează și garantează furnizarea predării limbilor străine la cele mai înalte standarde posibile prin intermediul sistemului de asigurare a calității QUEST România. Prin proiectele EFS, ProF a inițiat un centru de consiliere pentru bărbații și femeile șomeri unde beneficiază de consiliere juridică și socială pentru demararea înteprinderi sociale, atât în zonele urbane cât și suburbane.

Fiind implicată foarte mult în formarea de oameni tineri, ProF a fost preocupată de asigurarea calității în educația vocațională și capacitatea de inserție profesională prin intermediul seminariilor și cursurilor.

 

Pixel, Italia

Pixel

Pixel a fost înființată în Florența, Italia în 1999 și prin urmare are 16 ani de experiență în următoarele domenii:

1) Organizarea de campanii educaționale și inițiative internaționale de formare.

Pixel organizează și furnizează cursuri internaționale de formare. O medie de 300 de participanți din toată Europa frecventează cursurile internaționale Pixel în fiecare an.

2) Depunerea directă și managementul proiectelor europene

Pixel a coordonat și a administrat cu succes 70 de proiecte europene. Câteva dintre programele europene în care Pixel este și a fost implicat sunt: Socrates ODL, Socrates Minerva, Socrates Grundtvig, Socrates Lingua, eLearning, Leonardo da Vinci, Învățare pe tot parcursul vieții, Justiție.

De asemenea, Pixel, a coordonat și a adminstrat peste 30 de proiecte finanțate de către Fondul Social European.

3) Organizarea de evenimente și conferințe internaționale în domeniul educației

Pixel organizează conferințe internaționale în domeniul învățământului superior și al cercetării. Trei dintre acestea sunt organizate în fiecare an. Aproximativ 250 de participanți participă la fiecare eveniment din peste 50 de țări din 5 continente.

4) Vizite de studiu internaționale, mobilități și schimburi de experienţă

Pixel a organizat și administrat mai multe programe de mobilităţi internaționale în calitate de gazdă și organizație intermediară în cadrul programelor de învățare pe tot parcursul vieții Leonardo/PLM/VeET/IVT și de asemenea și în cadrul proiectelor finanțate de către Fondul Social European.

La nivel european, Pixel a dezvoltat acorduri de cooperare și parteneriate cu peste 500 de instituții.

 

The Associação Paredes pela Inclusão Social(APPIS), Portugalia

APPIS LOGO

The Associação Paredes pela Inclusão Social (APPIS) a fost înființată în 2007 de un grup de antreprenori (42) care au dorit să își aducă contribuția și să demonstreze responsabilitatea socială pentru incluziunea socială prin educație.

Asociația are 13 profesioniști cu toate că 3 dintre ei sunt alocați pentru alte entități partenere. APPIS dezvoltă un proiect inovator de mediere familială în toate cele 3 cicluri școlare din județul Paredes (9 școli).

Asociația este dedicată activităților care dezvoltă abilități necesare pentru elevi și familiile acestora cu scopul de a obține succesul şcolar.

Obiectivul strategic al APPIS este lupta împotriva abandonului și a eșecului școlar prin prevenirea și remedierea factorilor de risc, prin includerea factorilor externi ai succesului.

De asemenea APPIS a dezvoltat în 2010 și 2011 un proiect intitulat ,,Paredes previne” care tinde să prevină comportamentele riscante și să promoveze obiceiuri sănătoase de viață.

APPIS are experiență în ceea ce privește munca cu școlile în diferite proiecte naționale și europene. De asemenea avem un proiect de mobilitate Leonardo, coordonăm un alt proiect TOI, numit Medierea familială și suntem parteneri într-un proiect Comenius Regio.

Am participat într-un proiect deținut de către municipalitatea Paredes sub denumirea ,,Paredes Rotary la egalitate” care a durat din aprilie până în decembrie 2013. APPIS participă la dezbateri, cursuri de formare, acțiuni de sensibilizare, ateliere, programe și alte evenimente organizate pentru diferite grupuri țintă: tineri, adulți, seniori. În aceste acţiuni au fost implicaţi cel puţin 500 de persoane.

De asemenea lucrăm cu populația romă și cu familii vulnerabile pe tema egalității, în special egalitatea de gen.

 

Xano Channel Asociación para el desarrollo comunitario, Spania

XCA 

Asociația a fost înfiinţată în 2010 și îşi propune să creeze oportunități de creștere pentru fiecare individ și pentru societate prin crearea de sinergii, instrumente și metodologii de difuzare a culturii și răspundere civilă a individului și a organizațiilor. Activitățile și obiectivele asociației sunt inspirate din principiile egalității de șanse dintre bărbați și femei.

În special are ca scop:

 • promovarea activităților în contextul dezvoltării durabile, responsabilitatea socială a persoanelor și organizațiilor private și publice
 • promovarea inițiativelor și serviciilor în cadrul artelor, filmelor, și diseminarea și promovarea unor astfel de activități în ţară și în Europa
 • promovarea și organizarea evenimetelor culturale, muzicale, de teatru, film şi divertisment
 • urmăreşte calificarea, perfecționarea profesională și dezvoltarea socială a membrilor din domeniul educației, culturii, turismului, comunicării, a artei în general
 • promovează și organizează diferite tipuri de evenimente, precum întâlniri, conferințe, seminarii, expoziții, comerț proiectat, cursuri concepute pentru a urmări scopul asociației.
 • promovează și încurajează inițiativele pentru educație, orientare, formare, actualizarea de informații și dezvăluire.
 • oferirea de burse și organizarea de stagii de formare în țară și în străinătate.
 • servicii de formare și de orientare finanțate și nefinanțate în funcție de nevoile de afaceri ale utilizatorilor și ale teritoriului.
 • proiectarea programelor de formare finanțate sau în acord cu publicul sau în privat, intern și extern.
 • promovarea mobilităților trasnaționale prin proiectarea și gestionarea formării în cadrul programului național și comunitar.
 • oferirea de servicii agențiilor de voiaj, servicii de rezervare și activități conexe.
 • publicare și editare, distribuirea de publicații periodice, buletine informative, ziare, calculatoare și cărți în domeniile de interese
 • promovarea activitățiilor de agrement, timp liber, sport şi a călătoriilor
 • pubicitate și cercetare de piață
 • participarea la licitații publice și private, naționale, străine
 • sprijinirea predării de remediere.

 

Leonardo da Vinci First Private School, Bulgaria

FPSB

Școala este situată pe malul drept al Dunării în Ruse, al cincilea cel mai mare oraș din Bulgaria, într-o regiune foarte bine dezvoltată.

Școala cuprinde o grădiniță, școală primară și secundară, astfel vârstta elevilor este de la 2 la 19 ani. Clasele sunt organizate în 2 schimburi: una dimineața și una dupămasa. Elevii care frecventează acestă şcoală sunt din oraș și din regiune. elevii sunt de origine mixtă sau străină astfel că vorbesc o gamă variată de limbi, au religii diferite, provin din diferite culturi și etnii.

Sunt copii de naţionalitate turcă, britanici, români, ruși care s-au născut și au locuit în Spania, Britania, Canada, USA. Părinţii acestor copii sunt fie amândoi bulgari, fie unul bulgar şi altul de altă naţionalitate.. Prin urmare, au dificultăți în a comunica în bulgară, care de fapt este limba lor maternă.

Mediul cultural şi comunitatea în continuă schimbare prezintă o provocare majoră pentru școlile din regiune. Școala noastră a dobândit o oarecare experiență în abordarea programei transversale, de exemplu basme, jocuri, drama, bal, sport, activități ecologice și artistice toate acestea fiind aplicate în procesul de învățare.

 

The Institute of Entrepreneurship Development IED, Grecia

IEDG

The Institute of Entrepreneurship Development IED este o organizaţie non – guvernamentală care a fost înfiinţată în anul 2005 în Larissa, Greece. Viziunea noastră este de a crea un mediu care să favorizeze întreprinzătorii, să creăm relații de lungă durată cu societatea și cu comunitatea academică.

De asemenea preocuparea noastră de bază este de a oferi asistență cetățenilor și grupurilor dezavantajate cu scopul de a îmbunătăți locul lor în societate, creșterea gradului de incluziune socială.

IED oferă asistență și servicii de dezvoltare socială și economică în domeniul educației, promovează drepturile omului și oferă servicii de consultanță organizațiilor și individual în domeniul atreprenoriatului prin intermediul forumurilor, conferințelor, seminariilor, etc.

Experiența dobândită de-a lungul anilor, în proiectele naționale și internaționale a fost în domeniile menționate mai sus, de asemenea s-a construit o vastă rețea de contacte la nivel global de-a lungul anilor, care va fi folosită pentru diseminarea proiectului și durabilitatea impactului și a rezultatelor.