GEEA are ca scop:

• formarea unui parteneriat strategic al organizațiilor care vor să sensibilizeze opinia publică cu privire la oportunitățile egale în pregătirea grupului țintă pentru piața muncii;

• elaborarea de instrumente pentru examinarea problemelor de gen și oferirea de consultanță;

• elaborarea unei serii de publicații de bază în domeniu;

• stabilirea de mijloace și metode pentru ca participanții să își împărtășească experiențele, produsele și expertiză;

• crearea unei noi abordări pentru promovarea educației antreprenoriale ca o soluție pentru decalajul de gen în rata de ocupare;

• valorizarea bunelor practici, prin diseminarea la scară largă;

• conectarea la inițiativele naționale și europene.

 

Pentru a realiza acest lucru, GEEA va:

1. întreprinde cercetări și să publice „stadiul actual al tehnicii”;

2. produce un cod de bune practici pentru factorii de decizie, factorii politici, profesori, directori, manageri ai organizațiilor de educație pentru adulți și lideri ai ONG-urilor cu privire la egalitatea de șanse și a aspectelor legate de egalitatea de gen;

3. mentora femei antreprenor tinere;

4. elabora o analiză a nevoilor pentru formarea cadrelor didactice, a profesorilor și formatorilor;

5. examina abordările pedagogice;

6. dezvolta TP și resurse de consiliere pentru profesori și un Kit pentru elevi;

7. crea un site web, care va permite accesul la toate materialele;

8.crea o comunitate online, oportunități de formare, rapoarte de cercetare, resurse,etc;

9. disemina GEEA și va lărgi comunitatea extinzând-o la rețelele partenerilor.