Grupul țintă:

  1. Persoane interesate, factori de decizie din fiecare țară: instituții/organizații/companii/ong/autorități publice/reprezentanți ai MENCȘ/reprezentanți ai sindicatelor;
  2. Profesori din învățământul VET și non-VET, formatori, mentori, școli, asociații ale profesorilor, furnizori VET, organizații naționale/regionale cu rol în educație, autorități locale, etc.

Adevărații beneficiari vor fi elevii din învățământul vocațional și pe termen lung, cei care se vor alătura acestui tip de educație mai târziu, deoarece aceștia sunt în prezent în învățământul secundar sau primar inferior.

Acest proiect va crește gradul de conștientizare a egalității de șanse în educație, în special în cea vocațională, și va promova educația antreprenorială ca o soluție pentru decalajul de gen în rata de ocupare . Pentru a atinge obiectivul Europa 2020 a unei rate de ocupare de 75 %, o atenție deosebită trebuie să se acorde proporției întreprinzătorilor de sex feminin, la 33% ( 30 % în start- up-uri ), care este o cale scurtă de optimizare și cele mai multe femei încă consideră antreprenoriatul ca o opțiune de carieră relevantă. Femeile tinere ar trebui să beneficieze, de asemenea, de accent tot mai mare asupra antreprenoriatului ca fiind una dintre competențele de bază pe care școlile ar trebui să îi învețe pe toți elevii, fete sau băieți.

Aceasta este problema care trebuie abordată. Dezvoltarea spiritului antreprenorial devine parte în politica întregii Europe. Aceasta este abordarea inovativă pe care proiectul o va experimenta în organizații, instituții și școli ale partenerilor.