Comisia Europeană a adoptat  Carta femeilor la 5 martie 2010 și angajamentul de a consolida egalitatea de gen în toate politicile sale. Pentru a traduce obiectivele Cartei femeii în realitate, CE a adoptat un plan de acțiune pentru promovarea egalității între bărbați și femei, Strategia privind egalitatea de gen. Acțiunile din Strategie ne vor ajuta sa abordăm  unele dintre diferențele de gen rămase. Diferența de gen în rata de ocupare a fost de 12 puncte procentuale în 2009. Vom lucra pentru a îmbunătăți participarea femeilor pe piața forței de muncă, prin facilitarea echilibrului între viața profesională, promovarea antreprenoriatului feminin, a declarat Viviane Reding, fost vicepreședinte de Justiție al Comisiei Europene, în Strategia pentru egalitatea între femei și bărbați 2010- 2015.