Εταίροι

 

  “Unirea” National College, Ρουμανία

CNU

Το Εθνικό Κολλέγιο “Unirea” είναι ένας δημόσιος εκπαιδευτικός οργανισμός με μαθητές 6 έως 18 ετών και 85 καθηγητές / εκπαιδευτικό προσωπικό. Αυτή την στιγμή έχει περίπου 1500 μαθητές, οι οποίοι επιλέχθηκαν από μεγαλύτερο αριθμό αιτούντων. Υπάρχουν 41 τάξεις με τα παρακάτω επίπεδα: 3 παιδικού σταθμού, 6 δημοτικό, 8 γυμνάσιο και λύκειο και 23 τάξεις επαγγελματικής κατάρτισης. Ο βασικός ρόλος του Κολλεγίου είναι να προσφέρει εκπαίδευση στις επαγγελματικές δεξιότητες με στόχο είτε την απασχόληση των μαθητών είτε την συνέχεια των σπουδών σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

Τα επίπεδα επιτυχίας του Κολλεγίου συγκαταλέγονται μεταξύ του 10% των κορυφαίων κολλεγίων στην Ρουμανία. Το «κλειδί» αυτής της επιτυχίας είναι ο καθορισμός σταθερών αξιών που χαρακτηρίζουν όλες τις δραστηριότητες του κολλεγίου, με έμφαση στις διακρατικές δραστηριότητες. Το Κολλέγιο υπήρξε μέρος πολλών καινοτόμων διεθνών προγραμμάτων κατά το παρελθόν. Παράλληλα, κατέχει το Βραβείο Ευρωπαϊκών Σχολείων για το καινοτόμο διακρατικό έργο που έχει επιτελέσει. Το Κολλέγιο έχει δεσμευτεί για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και συνεχούς διεθνούς προσέγγισης ώστε να ανοίξει τους ορίζοντες τόσο των μαθητών όσο και του προσωπικού του.

Εκτός των άλλων, το Κολλέγιο προσφέρει πολλές ευκαιρίες βελτίωσης των μη τυπικών προσόντων των μαθητών του με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των μαθητών του.

Το Κολλέγιο στοχεύει στο να δημιουργεί ένα περιβάλλον ασφάλειας στο οποίο όλοι είναι ίσοι με όλους και στο οποίο όλοι δύνανται να επιτύχουν τους στόχους τους. Άλλωστε, αποστολή του Κολλεγίου είναι η προσφορά μιας ολοκληρωμένης μαθησιακής εμπειρίας η οποία θα οδηγήσει το άτομο στην επίτευξη των επαγγελματικών και προσωπικών του στόχων.

Έχοντας βαθμολογηθεί ως το καλύτερο κολλέγιο της περιοχής, το Κολλέγιο στοχεύει να αποτελέσει μια σταθερή επιλογή εκπαίδευσης.

 

Professional Foundation, Ρουμανία

PF

Ο οργανισμός «Επαγγελματικό Ίδρυμα» είναι ένας μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1998 με στόχο την προώθηση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στην εκπαίδευση, στην διαπολιστισμικότητα, στην δια βίου εκπαίδευση, στην προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στον αγώνα κατά της φτώχειας και των διακρίσεων και στην κοινωνική ένταξη.

Το Επαγγελματικό Ίδρυμα έχει πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας της Ρουμανίας ως ίδρυμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Είναι μέλος του Συνδέσμου Παροχής Ποιοτικών Υπηρεσιών Εκμάθησης Γλωσσών της Ρουμανίας, ο οποίος αποτελεί μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Παροχής Ποιοτικών Υπηρεσιών Εκμάθησης Γλωσσών.

Στα 16 χρόνια εμπειρίας του και σαν ένας οργανισμός μικρού μεγέθους με ένα ιδιαίτερα ενεργό όμως προφίλ, το Επαγγελματικό Ίδρυμα έχει οργανώσει έναν μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχει προσφέρει υπηρεσίες κατάρτισης και άλλη βοήθεια σε περισσότερα από 2000 άτομα, όπως παιδιά, έφηβοι, νέους, ενήλικες, ηλικιωμένους, γυναίκες και άτομα με ειδικές ανάγκες, δίνοντας έμφαση σε νέες επικοινωνιακές στρατηγικές καθώς και σε εξειδικευμένες μεθοδολογίες για εκπαιδευτές, μέντορες, νέους, ενήλικες, ηλικιωμένους και μαθητές.

Το Επαγγελματικό Ίδρυμα προωθεί και εγγυάται την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών εκμάθησης ξένων γλωσσών, στο πλαίσιο των υψηλών στάνταρτ που έχει θέσει ο Σύνδεσμος Παροχής Ποιοτικών Υπηρεσιών Εκμάθησης Γλωσσών της Ρουμανίας. Μέσω των διάφορων έργων που υλοποιεί, το Επαγγελματικό Ίδρυμα έχει ιδρύσει ένα κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης αντρών και γυναικών για την ίδρυση κοινωνικής επιχείρησης τόσο σε αγροτικές όσο και σε αστικές περιοχές.

Τέλος, το Επαγγελματικό Ίδρυμα έχει ασχοληθεί και με την διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική κατάρτιση, μέσω των σεμιναρίων και των μαθημάτων που υλοποιεί.

 

Pixel, Ιταλία

Pixel

Ο οργανισμός PIXEL ιδρύθηκε στην Φλωρεντία το 1999 και έχει εμπειρία 16 ετών στους παρακάτω τομείς:

1) Οργάνωση διεθνών εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών

Ένας μέσος όρος 300 ατόμων παρακολουθεί κάθε χρόνο τα διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει ο οργανισμός.

2) Υποβολή και διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Ο οργανισμός PIXEL έχει διαχειριστεί με επιτυχία 70 Ευρωπαϊκά έργα. Κάποια από τα προγράμματα που έχει συμμετάσχει ο οργανισμός μας είναι: Socrates ODL; Socrates Minerva, Socrates Grundtvig, Socrates Lingua, eLearning, Leonardo da Vinci, Lifelong Learning, Justice. Επιπλέον, ο οργανισμός PIXEL έχει συμμετάσχει και διαχειριστεί περισσότερα από 30 έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

3) Οργάνωση διεθνών εκδηλώσεων και συνεδρίων στον κλάδο της εκπαίδευσης

Ο οργανισμός PIXEL διοργανώνει διεθνή συνέρια στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας. Τρία από αυτά τα συνέδρια υλοποιούνται σε ετήσια βάση. Περίπου 250 συμμετέχοντες παρακολουθούν κάθε εκδήλωση, αντιπροσωπεύοντας περισσότερες από 50 χώρες από όλον τον κόσμο.

4) Οργάνωση διεθνών μαθησιακών επισκέψεων

Ο οργανισμός PIXEL έχει οργανώσει και διαχειριστεί πάρα πολλές διεθνείς πρωτοβουλίες κινητικότητας ως μεσολαβητής και ως οργανισμός υποδοχής στο πλαίσιο LLP/VetPro/IVT έργων καθώς και έργων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ο οργανισμός PIXEL έχει αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με περισσότερους από 500 οργανισμούς.

 

The Associação Paredes pela Inclusão Social(APPIS), Πορτογαλία

APPIS LOGO

Ο οργανισμός Associação Paredes pela Inclusão Social (APPIS) δημιουργήθηκε το 2007 από μια ομάδα επιχειρηματιών (42 στον αριθμό), οι οποίοι θέλησαν να εκδηλώσουν έμπρακτα το αίσθημα της κοινωνικής τους ευθύνης σχετικά με την κοινωνική ένταξη μέσω της εκπαίδευσης.

Ο οργανισμός αποτελείται από 13 επαγγελματίες, από τους οποίους οι 3 προέρχονται από άλλους συνεργαζόμενους οργανισμούς. Ο APPIS αναπτύσσει ένα καινοτόμο έργο οικογενειακής διαμεσολάβησης σε όλα τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο περιοχή Paredes της Ισπανίας (9 σχολεία).

Ο οργανισμός ασχολείται με δραστηριότητες οι οποίες αναπτύσσουν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τους μαθητές και τις οικογένειές τους, προκειμένου οι μαθητές να ακολουθήσουν μια επιτυχή σχολική πορεία.

Στρατηγικός στόχος του APPIS είναι η αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και η αποφυγή της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μέσα από την συμπερίληψη εξωτερικών παραγόντων επιτυχίας που προλαμβάνουν και μειώνουν τους παράγοντες κινδύνου.

Επιπλέον, ο APPIS ανέπτυξε το 2010 και το 2011 ένα έργο που ονομάζεται Previne Paredes και έχει ως στόχο να αποτρέψει επικίνδυνες συμπεριφορές και να προωθήσει ένα υγιή τρόπο ζωής.

Ο APPIS έχει εμπειρία σε συνεργασίες με σχολεία πάνω σε διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω. Διαχειρίζεται επίσης ένα πρόγραμμα κινητικότητας Leonardo, έχει αναλάβει τον συντονισμό ενός προγράμματος TOI που ονομάζεται Οικογενειακή Διαμεσολάβηση και συμμετέχει ως εταίρος σε ένα πρόγραμμα Comenius Regio.

Επιπροσθέτως, ο οργανισμός έχει λάβει μέρος σε ένα πρόγραμμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Paredes με το όνομα "Paredes, Στροφή στην Ισότητα", το οποίο διήρκησε από τον Απρίλιο έως τον Δεκέμβριο του 2013. Ο APPIS μετράει συμμετοχές σε ομιλίες, μαθήματα κατάρτισης, δράσεις ευαισθητοποίησης, σεμινάρια, προγράμματα και άλλες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται για διαφορετικές ομάδες-στόχους: νέους, ενήλικες και ηλικιωμένους. Τουλάχιστον 500 άτομα έχουν εμπλακεί σε αυτές τις δράσεις.

Έχει συνεργαστεί επίσης με τον πληθυσμό των Ρομά, με ευάλωτες οικογένειες και με το θέμα της ισότητας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ισότητα των δύο φύλων.

 

Xano Channel Asociación para el desarrollo comunitario, Ισπανία

XCA 

Ο οργανισμός Xano Channel Association, ο οποίος ξεκίνησε το 2010, έχει ως στόχο να δημιουργήσει ευκαιρίες ανάπτυξης για το άτομο και για την κοινωνία με τη δημιουργία συνεργιών, εργαλείων και μεθοδολογιών για τη διάδοση του πολιτισμού και την αστική ευθύνη των ατόμων και οργανώσεων. Οι δραστηριότητες του οργανισμού και οι στόχοι του εμπνέεται από τις αρχές της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.

Ειδικότερα στοχεύει στην:

 • Προώθηση των δράσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής ευθύνης των πολιτών και των ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών.
 • Προώθηση της πρωτοβουλίας για υπηρεσίες πολιτισμού στις τέχνες του θεάματος, στον κινηματογράφο, καθώς και στη διάδοση και προώθηση των δραστηριοτήτων αυτών σε όλη τη χώρα και την Ευρώπη.
 • Προώθηση και οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, μουσική, θέατρο, διασκέδαση, κινηματοφράφο και η συμμετοχή των μελών τους σε αυτές, σε περίπτωση που διοργανώνονται από άλλους φορείς, δημόσιου ή ιδιωτικούς.
 • Ενίσχυση των προσόντων, την επαγγελματική βελτίωση και κοινωνική ανάπτυξη των μελών της στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας, του τουρισμού, των κινουμένων σχεδίων, την επικοινωνία και τις τέχνες γενικά.
 • Προώθηση και την οργάνωση όλων των τύπων εκδηλώσεων, όπως ημερίδες, συνέδρια, εμπορικές εκθέσεις, σεμινάρια, εκθέσεις, μαθήματα που στοχεύουν στην ενίσχυση του σκοπού του σωματείου.
 • Προώθηση και ενθάρρυνση των πρωτοβουλιών για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον προσανατολισμό, την ενημέρωση και τη διάδοση των πληροφοριών.
 • Καθιέρωση υποτροφιών και εύρεση θέσεων πρακτικής στη χώρα και στο εξωτερικό.
 • Διαμόρφωση και τον προσανατολισμό των χρηματοδοτούμενων και μη χρηματοδοτούμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τις ειδικές επιχειρηματικές ανάγκες των χρηστών και το πλαίσιο.
 • Σχεδίαση προγραμμάτων κατάρτισης, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά, είτε εγχώρα είτε στο εξωτερικό.
 • Προώθηση της διεθνής κινητικότητας μέσω του σχεδιασμού και της διαχείρισης της κατάρτισης στο πλαίσιο των εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων
 • Παροχή υπηρεσιών για διοργάνωση ταξιδιών, ταξιδιωτικά πρακτορεία του, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες.
 • Δημοσίευση έργων λογοτεχνίας και μουσικής, επεξεργασία ή έκδοση και διανομή περιοδικών, ενημερωτικά δελτία, εφημερίδες, ηχητικά και οπτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπολογιστές και βιβλία στους τομείς ενδιαφέροντος, τα οποία απευθύνονται στο κοινό
 • Προώθηση δραστηριοτήτων-υπηρεσιών, αναψυχής, αθλητισμού και ταξιδιών
 • Διαφήμιση και έρευνα αγοράς.
 • Συμμετοχή σε δημόσιους και του ιδιωτικούς διαγωνισμούς, είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Υποστήριξη της ενισχυτικής διδασκαλίας.

 

Leonardo da Vinci First Private School, Βουλγαρία

FPSB

Το σχολείο Leonardo Da Vinci First Private School βρίσκεται στη δεξιά όχθη του ποταμού Δούναβη στη Ruse, την 5η μεγαλύτερη πόλη στη Βουλγαρία, σε μια ανεπτυγμένη περιοχή.

Το σχολείο αποτελείται από ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο. Επομένως, οι μαθητές του είναι μεταξύ 2 και 19 ετών. Τα μαθήματα οργανώνονται σε 2 παρακολουθήσεις, μία το πρωί και μία το απόγευμα. Οι σπουδαστές είναι παιδιά της πόλης και της περιοχής, καθώς υπάρχουν και παιδιά διπλής ή ξένης εθνικότητας τα οποία μιλούν διαφορετικές γλώσσες, έχουν διαφορετικές θρησκείες, προέρχονται από διάφορους πολιτισμούς και έθνη.

Υπάρχουν παιδιά με τούρκικη, βρετανική, ρουμάνικη και ρώσικη καταγωγή και νέοι που γεννήθηκαν και έζησαν στη Μεγάλη Βρετανία, την Ισπανία, τον Καναδά και τις ΗΠΑ, των οποίων οι γονείς είναι και οι δύο Βούλγαροι, και οι δύο αλλοδαποί ή ο ένας γονέας είναι Βούλγαρος. Ως εκ τούτου, έχουν δυσκολίες στην επικοινωνία στα βουλγαρικά, τα οποία συχνά συμβαίνει να είναι και η μητρική τους γλώσσα.

Το συνεχώς μεταβαλλόμενο πολυπολιτισμικό περιβάλλον και η κοινότητα αποτελούν μείζονα πρόκληση για τα σχολεία της περιοχής. Το συγκεκριμένο σχολείο έχει εμπειρία στην προσέγγιση αυτής της δυσκολίας μέσω της εφαρμογής πολλαπλών προγραμμάτων σπουδών, για παράδειγμα συμπεριλαμβάνονται: παραμύθια, παιχνίδια, θέατρο, χορός, αθλητισμός, δημιουργικές δραστηριότητες, οικολογικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

The Institute of Entrepreneurship Development IED, Ελλάδα

IEDG

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας αποτελεί μια αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 2005 στην Λάρισα. Το όραμά του Ινστιτούτου είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα βοηθά στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και του επιχειρηματικού πνεύματος, δημιουργώντας μακροπρόθεσμες σχέσεις μεταξύ της κοινωνίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η προσέγγιση του Ινστιτούτου στο παραπάνω ζήτημα είναι ανθρωποκεντρική, ενώ βασικό μέλημα της ομάδας του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας είναι η παροχή βοηθητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σε πολίτες και σε άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση με στόχο την βελτίωση της θέσης τους στην κοινωνία και την ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της εκπαίδευσης και της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και την δημοκρατία και προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οργανισμούς και άτομα στον τομέα της επιχειρηματικότητας, κοινωνικής οικονομίας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κλπ. μέσα από forum, δημοσιεύσεις, συνέδρια / σεμινάρια, δράσεις δικτύωσης και συνεργασία με άλλους οργανισμούς.

Η μεγάλη εμπειρία που έχει αποκτήσει το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας μέσα από την συμμετοχή του σε εθνικά και διεθνή προγράμματα καθώς και το μεγάλο δίκτυο που έχει εδραιώσει παγκοσμίως χρησιμοποιούνται με στόχο την επίτευξη των στόχων του.