Πολλαπλασιάζοντας Εκδήλωση "Να είστε ένας μέντορας, σκεφτείτε την επιχειρηματικότητα"

  1. Ημερήσια διάταξη
  2. Πρόσκληση
  3. ανατροφοδότηση πολλαπλασιασμού Event
  4. Κώδικας Πρακτικών