Мултиплициране на Събитията "Бъди ментор, мисли като предприемач"

    1. дневен ред
    2. покана
    3. обратна връзка Мултиплициране Събитие
    4. Код на практика